Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu jest ARTID Artur Stalmach z siedzibą w Nakle Śląskim (42-620), ul. Sławomira Mrożka 114.

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, Klient może skontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych, pisząc na adres: iod@meblostrefa.pl.

3. ARTID Artur Stalmach przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

1) zalogowania się w serwisie:

b) adres e-mail;

2) dokonywania zakupów w Sklepie:

a) imię i nazwisko;

b) adres dostawy;

c) numer telefonu;

d) adres e-mail;

3) Dane podawane przez Klienta opcjonalnie:

a) PESEL (w przypadku żądania wystawienia faktury);

b) NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę);

4) W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Klienta prosimy o podanie numeru rachunku w celu dokonania zwrotu należności.

4. Podanie danych osobowych przez Użytkowników Serwisu jest dobrowolne. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą na potrzeby związane z rejestracją w Sklepie, oraz w przypadku udzielenia stosownej zgody do marketingu naszych produktów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter. W przypadku zakupu towarów, dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji umowy sprzedaży naszych produktów, dokonania rozliczeń, dostarczenia zamówionego towaru, jak też korzystania przez Klienta z wszelkich uprawnień konsumenckich. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie rejestracji Klienta w sklepie on-line, marketingu produktów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter jest udzielona zgoda, natomiast w przypadku zakupu towarów przetwarzanie danych jest konieczne w celu realizacji umowy.

6. Dane osobowe będą przechowywane do momentu usunięcia konta Użytkownika w Serwisie. Usunięcie konta może nastąpić na żądanie Klienta, ale również w przypadku wycofania przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, bądź żądania przez Klienta ich usunięcia. W naszym systemie pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Klienta transakcjach, których przechowywanie jest związane z przysługującymi klientowi roszczeniami np. z tytułu rękojmi, a także w związku z obowiązującymi nas przepisami prawa. W przypadku klientów niezarejestrowanych dane są przechowywane przez cały czas przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego, jednak maksymalnie do 5 lat od momentu zrealizowania zamówienia.

7. Sklep może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom z nim współpracującym, w zakresie niezbędnym do realizacji transakcji, to jest na przykład podmiotom obsługującym nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym, bankom i instytucjom finansowym oraz podmiotom realizującym dla nas działania marketingowe, jak również realizujących dostawę towaru. Dane osobowe nie będą w żaden sposób udostępniane innym podmiotom w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich. Nie będziemy przekazywać danych osobowych Klientów do państw trzecich.

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdemu klientowi przysługują następujące prawa:

1) dostępu do informacji o zakresie przetwarzania przez nas danych osobowych,

2) wycofania w każdej chwili bez podawania przyczyny udzielonej nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem,

3) usunięcia swoich danych – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że zostanie usunięte  konto Użytkownika w Serwisie, a dane nie będą przez nas przetwarzane,

4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy to przez określony czas, czy w określonym zakresie. Żądanie to nie wpływa na dotychczas dokonane czynności,

5) poprawienia lub sprostowania danych osobowych. Czynność ta jest możliwa do wykonania również samodzielnie przez zarejestrowanego w serwisie klienta sklepu, w zakładce MOJE DANE,

6) przekazania danych osobowych do innego podmiotu. W tym celu należy się z nami skontaktować i wskazać nazwę i adres podmiotu, do którego dane mają zostać przekazane oraz zakres danych, które mają zostać przekazane. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu przez Klienta tego żądania,

7) wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, zarówno w całości, jak i we wskazanym zakresie. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie konta w Serwisie, a dane nie będą przez nas przetwarzane,

8) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania przez Klienta, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy prawa,

Sklep nie później niż w ciągu miesiąca od zgłoszenia każdego z żądań poinformuje Klienta o podjętych działaniach.

9. W oparciu o dane osobowe Klientów, nie będziemy podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

10. Sklep internetowy wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu, w tym podstrony „Sklep online” i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

11. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu, w tym podstrony „Sklep online” przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie stron Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu.

12. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgoda może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.

13. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu, w tym z podstrony „Sklep online” będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu, w tym podstrony „Sklep online”.

14. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies, która dostępna jest na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Polityka prywatności” pod adresem www.meblostrefa.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl